PARAFIA ŚWIĘTEJ BARBARY

W STRUMIENIU

Święta Barbaro

     Patronko nasza, weź nas w opiekę. Panno mężna, uproś nam stałą wiarę, abyśmy podobnie jak Ty, mogli świadczyć przed ludźmi o Bogu. Czuwaj szczególnie nad tymi, którzy pracują w górnictwie i wyproś błogosławieństwo Pana dla ich rodzin, chroń od wypadków wszystkich górników i tych, którzy codziennie narażeni są w pracy na niebezpieczeństwa. W ostatniej zaś godzinie naszego życia ziemskiego wybłagaj nam, święta Barbaro, łaskę zjednoczenia z Chrystusem, abyśmy z Nim mogli przejść do życia wiecznego.

  .WYDARZENIA:   Miesięcznik Strumień

Parafia Rzym - Katolicka Św. Barbary Strumień ul.1 maja 9

             43 -246 Strumień            

e-mail: strumien@bielsko.opoka.org.pl

Diecezja Bielsko - Żywiecka

Dekanat Strumieński

 tel. (0-33) 857-01-46

 Od 2004.11.08 stronę odwiedziło:

Aktualizacja:
2004-11-08